DUSZPASTERZE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O -

P - R - S - Ś - T - U - V - W - Z - Ż - Ź

 

- A -

Andréovitch Antoni - duszpasterz w Adampolu w latach 1906-12

Aulich Henryk Manswet (1793-1861) - ur. na Śląsku (Komornik), reformata (OFMRef), podróżował po Bliskim Wschodzie z orientalistą Antonim Muchlińskim, duszpasterz w Adampolu w 1858 r., napisał 3-tomową relację Dziennik dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie

- B -

Bacmaga Joanna (1960- ) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracuje w austriackim szpitalu św. Jerzego od 2003 r.

 

Baltić Jakub - bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1848 r.

Bartoszewski Sylwester (1954- ) – ur. na Mazowszu (Sochaczew), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1981 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz polonijny w Stambule w latach 2000-01, doktor teologii

Błotna Maria Katarzyna (1889-1970?) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1909 r., przybyła do Turcji w 1920 r., pracowała w szpitalu francuskim w Stambule na oddziale patologii

Bocco Józef - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1857, 1859

Bommieu Jan - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1853-56

Borodzicz Józef (1861-?) - święcenia kapłańskie w 1897 r., prześladowany przez władze carskie, uciekł podczas transportu do twierdzy w Dyneburgu i przedostał się do zaboru austriackiego, wykładał filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadził działalność duszpasterską i polonijną w San Remo, uratowany z zatopionego statku zmierzającego do Odessy znalazł się w Konstantynopolu, duszpasterz w Adampolu w 1919 r., autor wspomnień Pod wozem i na wozie. Kilka lat pracy duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji oraz Kresy wileńskie w niebezpieczeństwie

Borowski Franciszek (1712-ok.1790) – ur. na Mazurach, jezuita, filozof i kaznodzieja, kanonik warmiński, emisariusz królewski u wezyra

Bosniak Marek - bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1851-54

Brzeski Tomasz - zmartwychwstaniec (CR), kierownik szkoły i przełożony misji w Adrianopolu w latach 70. XIX w.

Burzyński Adam Prosper (1753-1830) – reformata (OFMRef), misjonarz w Turcji, Egipcie i Syrii, biegły w sztuce lekarskiej, znał język arabski, w 1815 r. został biskupem sandomierskim

 

- C -

Chmist Arleta Anna (1961- ) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1987 r., od 2001 r. w Turcji, pracuje w szpitalu La Paix, od 2003 r. uczy katechezy w Adampolu i w Stambule

Cieślik Kazimierz (1951- ) – ur. na Mazowszu (Kamień), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Brazylii, duszpasterz w Adampolu w latach 2006-07

Cinkl Franciszek - lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1892-96

Corinthios Marceli - ksiądz z kościoła św. Ducha w Stambule, duszpasterz w Adampolu w latach 1966-99

Cydejko Józef (1950- ) – ur. na Polesiu (Koszoły), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1991 r., w Stambule przebywał w 1998 r.

Czermiński Michał - duszpasterz w Adampolu w 1899 r.

Częckiewicz Franciszek (XVIII w.) - jezuita (SJ), duszpasterz polonijny, kapelan i spowiednik polskich jeńców w Stambule

- D -

Dacus Jan - duszpasterz w Adampolu w 1880, 1883

Dąbrowska Izabella Agata (?-1875) - ur. na Litwie, szarytka (SM), przybyła do Stambułu w 1855 r., prowadziła ochronkę dla dzieci, pomagała polskim uchodźcom po powstaniu styczniowym, odznaczona orderem Mecidiye, pochowana w kościele św. Benedykta na Karaköy w Stambule

Delebecque R. - duszpasterz w Adampolu w 1901 r.

Devin Augustyn - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1868 r.

Dudziak Piotr - duszpasterz w Adampolu w 1863 r.

Dumont A. - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r.

Dupas Henryk - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1861-64, 1870

Dworak Aleksandra (1961- ) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1981 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule w latach 1994-2005

Dylewski Andrzej (1966- ) – ur. na Mazowszu (Maków Mazowiecki), franciszkanin (OFMConv), od 2005 r. w klasztorze franciszkańskim św. Antoniego w Stambule

- E -

Elmagian Jan - salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1914, 1919-22

- F - 

Filonowicz Józef Romuald (1906-1981) – ur. na Podlasiu (Wierzchlesie), franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Stambule w latach 1936-81, kapelan Ambasady RP w Ankarze, rektor Misji Polskiej od 1962 r., autor licznych artykułów w prasie krajowej i emigracyjnej, spoczywa na cmentarzu w Feriköy

- G -

Gilkoff Michał - jezuita (SJ) z kościoła św. Jana Chryzostoma, duszpasterz w Adampolu w latach 1899-01

Gościecki Franciszek (1668-1729) - ur. w Wielkopolsce, jezuita (SJ), profesor retoryki, uczestnik poselstwa do Turcji w latach 1712-14, autor cenionej rymowanej relacji Poselstwo wielkie Jaśnie Wielmożnego Stanisława Chomentowskiego

Guillois Józef - salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w 1912 r.

- H -

Hankiewicz - kanonik kamieniecki, w 1768 r. po upadku konfederacji barskiej zabiegał u sułtana o interwencję wojskową w Polsce

Hannebique Leon - asumpcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1900 r.

Hejnowicz Felicja (1927- ) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1957 r., w latach 1969-2009 przebywała w Turcji i pracowała w Izmirze, Meryemana i Stambule

- J -

Jankowski (?-1798) - ostatni kapelan przedstawicielstwa polskiego w Stambule, pochowany na cmentarzu w Feriköy

Janosiecki Jakub (?-1792) - kapelan poselstwa Piotra Potockiego, zmarł na cholerę 2 sierpnia, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu

Janowski Jakub - (1754-1792) – kanonik krakowski, kapelan poselstwa Piotra Potockiego, kierownik szkoły dla dragomanów, zmarł na cholerę 23 lipca, pochowany na cmentarzu na Beyoğlu, płyta nagrobna przeniesiona na cmentarz katolicki w Feriköy

- K -

Kaczanowski Karol Ignacy (1801-1873) - ur. w Pińsku (Polesie), uczestnik powstania listopadowego, zmartwychwstaniec (CR), święcenia kapłańskie w 1843 r. w Rzymie, kapelan tworzącej się Dywizji Polskiej w Turcji, w 1856 r. w Warnie dokonał poświecenia pomnika króla Władysława Warneńczyka, duszpasterz w Derbinie, w latach 1863-67 kierował szkołą w Adrianapolu, zmarł w Rzymie

Karaula Wawrzyniec Franciszek - bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1845-47, wybudował pierwszą we wsi kaplicę i dom zakonny

Kiefer Mikołaj (1830-1923) - ur. w Wielkopolsce (Czarnków), reformata (OFMRef) z kościoła Matki Bożej Draperis, duszpasterz w Adampolu w latach 1882-83, 1886-89, 1900-04, 1912, 1916-19, uzupełnił i uporządkował księgi parafialne

Kopf Karol - salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-18

Kompa Adam - (1970- ) – ur. na Śląsku (Jastrzębie), franciszkanin (OFMConv), misjonarz w Bułgarii, w Turcji od 2009 r., obecnie w klasztorze franciszkańskim w Büyükdere

Kot Jan - salezjanin (SDB), święcenia kapłańskie w 1946 r., duszpasterz w Adampolu w latach 1949-58, zmuszony do wyjazdu z Turcji udał się do Iranu

Kraczyński Zygmunt (1936- ) – ur. w Wielkopolsce (Grąblin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1963 r., misjonarz w Zambii i we Włoszech, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 2002-2007

Krusiński Tadeusz Juda (1675-1751) – ur. na Kujawach, jezuita, lekarz, światowej sławy znawca Persji i Afganistanu, wykładowca języków orientalnych w Rzymie, autor wielu prac z zakresu historii, dyplomacji, obyczajów na Wschodzie m.in. Relatio de mutationibus Regni Persorum, Chronicon peregrinantis seu historia ultimi belli Persarum cum Aghvanis

Kubiak Adrian – franciszkanin (OFMConv) z kościoła św. Antoniego, duszpasterz w Adampolu w 1884-85

Kubinski Grzegorz– salezjanin (SDB), proboszcz w Adampolu w latach 2000-05

- L -

Laffon Jan Maria - lazarysta (CM) z kościoła św. Wincentego, duszpasterz w Adampolu w 1860 r.

Laures Beniamin – asupmcjonista (AA), duszpasterz w Adampolu w 1901 r.

Liassis Antoni – franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1906, 1912

Lovru Mikołaj – bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w 1867 r.

- Ł -

Ławrynowicz Michał Stanisław (ok.1805-1885) - ur. na Żmudzi, przybył do Stambułu w 1854 r., kapelan żołnierzy polskich, przewodniczył nabożeństwu żałobnemu po śmierci Adama Mickiewicza, duszpasterz w Adampolu w latach 1856-60, następnie pracował przy kościele Matki Bożej Draperis

Łyszczarczyk Wincenty– franciszkanin (OFM), duszpasterz w Adampolu w 1903 r.

- M -

Maurycy od św. Tomasza (Kondratowski) - trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1776-80

Mérab Józef – gruziński duszpasterz w Adampolu w latach 1902-04

Michałowska Helena Agnieszka (1905-?) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1928 r. w Stambule

Mikulski Bonawentura - franciszkanin, zesłaniec syberyjski, duszpasterz w Stambule, w czasie wojny krymskiej w liście do głównego muftiego poparł projekt utworzenia legionów polskich

- N -

Niewiadomski Józef - kapelan żołnierzy polskich internowanych w Widyniu po upadku Wiosny Ludów na Węgrzech

- O -

Oremus Hubert – marianista (SM), duszpasterz w Adampolu w latach 1962-64

Orłowski Jan Chryzostom – trynitarz (OSST), matematyk i inżynier, uczestnik wyprawy redempcyjnej do Turcji, w latach 1780-83, główny architekt przy przebudowie gmachu ambasady weneckiej w Stambule

- P -

Pašalić Filip – bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1847-59, uczył osadników uprawy winnej latorośli

Phalippon - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1874 r.

Pinger Maurycy - reformata (OFMRef), przebywał w kościele Matki Bożej Draperis

Piramowicz Konrad - duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63

Popławski Aleksander – lazarysta (CM), pochodził z Warszawy,  duszpasterz w Adampolu w latach 1865-67, jeden z budowniczych drewnianego kościoła

Van Poppel Kajetan  holenderski franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w latach 1911-12

Prunac P. - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1856 r.

Puddu Salwator - salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1915-19

- R -

Radoš Józef – bośniacki obserwant (OFMObs), duszpasterz w Adampolu w latach 1849, 1854

Radzewicz Andrzej (1966- ) – ur. na Podlasiu (Zambrów), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, duszpasterz w Stambule w latach 1997-98

Rakowski Feliks - lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w 1867 r.

Richou Aleksander – lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1862-63

Ringressius Wincenty Jakub – duszpasterz w Adampolu w latach 1885-86

Rogowski Piotr - pochodził z Krakowa, lazarysta (CM), duszpasterz w Adampolu w latach 1864-73, z luźnych kartek utworzył księgi parafialne, jeden z budowniczych drewnianego kościoła

Ruczyńska Leokadia Stanisława (1924-2010) - szarytka (SM), wstąpiła do Zgromadzenia w 1946 r., przybyła do Turcji w 1958 r., pracowała w szpitalu La Paix w Stambule, zmarła we Francji

Rudolf od św. Bartłomieja – trynitarz (OSST), przełożony wyprawy redempcyjnej w latach 1780-81

Rutka Teofil Bogumił (1622-1700) – ur. w województwie kijowskim, jezuita, profesor filozofii, teologii moralnej i retoryki, w latach 1672-73 misjonarz w Stambule, autor prac z zakresu retoryki, patrystyki i apologetyki, pozostawił znany z wielu odpisów podręcznik retoryki Rhetor polonus

- S -

Sadowski Józef (+1761) - jezuita (SJ), poliglota, duszpasterz w Stambule w latach 1731-34 i 1747-55

Sadowski Michał - przysłany z Paryża przez księcia Adama Czartoryskiego, duszpasterz i administrator w Adampolu w latach 1842-43

Sbugnich Marian – duszpasterz w Adampolu w 1847 r.

Siara Aleksy (+1937) - salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1912-14, rozpoczął budowę murowanego kościoła

Sima Jerzy Leoncjusz (1924- ) - ur. w Małopolsce (Piotrków Trybunalski), święcenia kapłańskie w 1956 r., pracował w Szwajcarii i we Francji, rektor Polskiej Misji w Stambule w latach 1982-95, sprawował posługę wśród polskich pracowników kontraktowych zatrudnionych na budowach, w stoczniach, w ośrodkach dla uchodźców, w dyplomacji

Stankiewicz Paweł - w latach 60. XIX w. prowadził szkołę w Tuczy

Stój Stanisław (1950- ) – ur. na Podkarpaciu (Jasło), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1978 r., studiował we Włoszech, misjonarz w Japonii i Paragwaju, duszpasterz w Stambule w latach 1998-2000, autor książki Relacja świata do Boga według św. Bonawentury

Stroever Piotr Konrad– lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, znał język polski, duszpasterz w Adampolu w latach 1874-83, 1889

Strzemecki Cyryl – franciszkanin (OFM) ze Lwowa, duszpasterz w Adampolu w 1914 r.

Sulik Atanazy Marian (1938- ) – ur. na Podlasiu (Jasionówka), franciszkanin (OFMConv), śluby wieczyste w 1962 r., pracował we Włoszech i w Brazylii, w Stambule w latach 1988-2010, w latach 2000-2010 delegat generała Zakonu na Bliskim Wschodzie, obecnie przełożony klasztoru w Iskenderun

Szymanowski Wojciech - jezuita (SJ), duszpasterz w Stambule w latach 1745-55

- Ś -

Śmiałek Dariusz (1966- ) – ur. na Pomorzu (Szczecin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1994 r., studiował i pracował we Włoszech, w Stambule przebywał w 1997, w Izmirze w latach 2001-02

Świerczyński Władysław – franciszkanin (OFMConv), duszpasterz w Adampolu w 1896 r.

- T -

Tawukczy – trynitarz (OSST), Ormianin

Terlecki Włodzimierz Hipolit (1808-1889) - pochodził z Wołynia, studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik powstania listopadowego, podjął studia teologiczne w Rzymie, kapłan obrządku greko-katolickiego, duszpasterz w Adampolu w 1847 r., w 1872 r. przeszedł na prawosławie, profesor Akademii Duchowej w Odessie

Tropan Bruno– franciszkanin (OFMConv) z kaplicy w Paşabahçe, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-03

- V -

Vachette S. – lazarysta (CM) z kościoła św. Benedykta, duszpasterz w Adampolu w latach 1888, 1893

Vallé E. – lazarysta (CM) z kolegium św. Pulcherii, duszpasterz w Adampolu w latach 1900-01

Vozák Franciszek – słowacki lazarysta (CM) z kościoła św. Jerzego, duszpasterz w Adampolu w latach 1896-99

- W -

Wagner Wojciech – katecheta z Charkowa, duszpasterz w Adampolu w 1903 r.

Wieczorkowski Michał Ignacy (1674-1751) - ksiądz, orientalista, znał język perski i osmański, w 1721 r. przebywał w Stambule

Wiśniewski Antoni (1718-1774) - pijar (SP), fizyk i matematyk, prekursor filozofii oświecenia w Polsce, uczestnik poselstwa Jana Karola Mniszka do Turcji w latach 1756-57, nadworny teolog Augusta III

Wiśniewski Dariusz (1969- ) - ur. na Pomorzu (Koszalin), franciszkanin (OFMConv), święcenia kapłańskie w 1995 r., studiował i pracował w Szwecji i we Włoszech, w Stambule od 2007 r., proboszcz w Adampolu i rektor Misji Polskiej w Stambule, przełożony klasztoru franciszkańskiego w Büyükdere, doktor teologii

Wiśniewski Józef  pochodził z Płocka, salezjanin (SDB) z kościoła św. Ducha, duszpasterz w Adampolu w latach 1902-07

Wojdas Antoni (+1949) – salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1935-49, spoczywa na cmentarzu w Feriköy

- Z -

Zabiełło Aleksander – kanonik, towarzysz zesłania św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Jarosławiu nad Wołgą, duszpasterz w Adampolu w latach 1883-84, 1889-92, zapadł na chorobę psychiczną i wyjechał do Włoch

Zaremba Tomasz (1875-1956) ur. na Śląsku (Siemianowice), salezjanin (SDB), duszpasterz w Adampolu w latach 1922-35

Zienkiewicz Anatol zesłany na katorgę za udział w powstaniu styczniowym, duszpasterz w Adampolu w latach 1886-87

 

Źródła:

Archiwum klasztoru OO. Franciszkanów w Stambule.

Księgi parafialne z kościoła M.B. Częstochowskiej w Adampolu.

Lewak A., Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878), Warszawa 1935.

Łątka J. S., Adampol (Polonezöy). Dzieje i kulturowe przeobrażenia polskiej osady nad Bosforem (1842-2010), Szymbark 2010.

Łątka J. S., Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Kraków 2005.

 
 
STRONA GŁÓWNA
POLONEZKÖY
HISTORIA
KATECHEZA
GALERIA
JAK DOJECHAĆ
STAMBUŁ
HISTORIA
KATECHEZA
GALERIA
JAK DOJECHAĆ
AKTUALNOŚCI
ANKARA
DUSZPASTERZE
KANCELARIA
NAD BOSFOREM
WOLNE POKOJE
KONTAKT